Đào tạo Chuyển đổi số

Đào tạo ứng dụng

Braintek cam kết đào tạo ứng dụng về Chuyển đổi số

Giảng viên
Đội ngũ Chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn
Chứng chỉ
Chứng chỉ do Braintek cấp có giá trị toàn quốc

Khác biệt của Braintek

Ứng dụng

Với hơn 80% thời gian đào tạo dành cho việc ứng dụng các bước Chuyển đổi số vào mô hình thực tế của Doanh nghiệp

THỰC TIỄN

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số được thiết kế và phát triển dựa trên mô hình hiện có và nhu cầu của Doanh nghiệp

HUẤN LUYỆN

Chương trình huấn luyện (coaching) giúp từng bộ phận có thể áp dụng Chuyển đổi số ngay sau chương trình đào tạo

GIẢNG VIÊN

Đội ngũ Giảng viên là những chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo về Chuyển đổ số

Phương pháp

Đào tạo

Bước 01

Khảo sát nhu cầu, mô hình, đối tượng tham gia và mục tiêu của Doanh nghiệp 

Tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp.

Bước 02

Sau khi nghiên cứu, đánh giá, đội ngũ Giảng viên của Braintek sẽ tiến hành thiết kế chương trình đào tạo về Chuyển đổi số đảm bảo tối ưu hiệu quả dành cho Doanh nghiệp.

Bước 03

Braintek phối hợp cùng Doanh nghiệp triển khai chương trình đào tạo đã thống nhất

Trong qua trình đào tạo, Braintek ưu tiên dành 80% thời gian giúp Doanh nghiệp ứng dụng Chuyển đổi số theo từng phòng ban. 

Bước 04

Sau chương trình đào tạo, Braintek sẽ đánh giá tính ứng dụng Chyển đổi số vào từng phòng ban của Doanh nghiệp.

Braintek hiểu

Mỗi Doanh nghiệp đều có những đặc thù riêng, do đó sẽ có những yêu cầu riêng về Chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu từng phòng ban cụ thể.

Braintek sẽ thiết kế các giải pháp đào tạo chuyên biệt nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho Doanh nghiệp.

" Tiêu chí lấy học viên làm trung tâm, Giảng viên Braintek sẽ khảo sát và xây dựng chương trình đào tạo về Chuyển đổi số phù hợp với mục tiêu của Doanh nghiệp"
Con số biết nói
0 +
Hình thành phát triển
0 +
Ngành đã ứng dụng
0 +
Khách hàng Doanh nghiệp
Liên hệ

Với Braintek, chúng tôi chú trọng trải nghiệm của Khách hàng và đó là ưu tiên hàng đầu