Là phần mềm đo lường, đánh giá hiệu quả việc đạt được mục tiêu của tổ chức, bộ phận chức năng hay cá nhân thông qua SỐ LIỆU, TỶ LỆ, CHỈ TIÊU, TỶ LỆ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC. Phần mềm đánh giá KPI đảm bảo yếu tố chính xác, minh bạch, đồng thời nâng cao năng suất làm việc của toàn doanh nghiệp.

Lợi ích khi áp dụng phần mềm

Đánh giá hiệu quả công việc

Ghi nhận năng lực chính xác

Hỗ trợ cải tiến công việc

Giảm 80% thời gian xử lý công việc

Chính sách tưởng thưởng xác đáng

Tăng năng suất làm việc

Chức năng phần mềm

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Xây dựng cơ cấu tổ chức linh động, đa chiều. Áp dụng cho tất cả các mô hình: tập đoàn, công ty đa ngành, công ty con, công ty có nhiều chi nhánh.

Xây dựng mục tiêu chiến lược

Linh hoat điều chỉnh, cập nhật mục tiêu chiến lược công ty, phòng ban. Linh động hỗ trợ điều chỉnh phân quyền xây dựng mục tiêu.

Xây dựng chỉ tiêu đánh giá

Linh hoạt cập nhật điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá. Linh động cập nhật chỉ tiêu theo phân quyền. Cập nhật chỉ tiêu vào ngân hàng mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhanh chóng.

Bạn đã sẵn sàng dùng thử phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi để khách hàng trải nghiệm phần mềm đầy đủ tính năng

 

 

 

 

 

 

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Đánh giá chỉ tiêu hoàn thành công việc

Thực hiện linh động công tác đánh gía theo cấp bậc. Hỗ trợ phân quyền đánh giá theo cấp bậc, vị trí. Thao tác nhanh chóng, thông báo kết quả ngay sau khi hoàn tất đánh giá chỉ tiêu.

So sánh tỷ lệ hoàn thành công việc

Đa dạng hình thức so sánh các chỉ tiêu hoàn thành. Báo cáo so sánh linh hoạt theo từng công ty. So sánh theo phòng ban, công ty, hạng mục chỉ tiêu.

Báo cáo quản trị KPI

Đa dạng hình thức báo cáo phục vụ công tác quản trị theo từng cấp quản lý. Tuỳ chỉnh báo cáo theo nhu cầu Doanh nghiệp. Báo cáo đa chiều theo nhu cầu quản trị.

Khách hàng