Phần mềm Quản trị nhân sự (HRM) giúp doanh nghiệp phát huy hết thể lực và trí lực bằng phương pháp quản lý chuyên nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nguồn nhân lực như: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý Lộ trình thăng tiến, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá KPI, Chấm công, Lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật.

Lợi ích khi áp dụng phần mềm

Nâng cao năng lực canh tranh

Nâng cao trải nghiệm nhân viên

Tự động hoá quy trình nhân sự

Bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự

Linh hoạt khai báo thông tin

Linh động quy trình đánh giá

Chức năng phần mềm

Quản lý KPIs

Chủ động đánh giá KPI theo phân cấp trong công ty. Báo cáo đánh giá KPI từ nhiều khía cạnh, quy định của công ty.

Quản lý Thông tin Nhân sự

Quản lý toàn diện hồ sơ nhân sự từ giai đoạn thử việc đến khi kết thúc công tác. Quản lý hồ sơ đa dạng và chủ động.

Quản lý Tuyển dụng

Tích hợp trang tuyển dụng, hệ thống tuyển dụng công ty. Linh động thiết lập các tiêu chí tuyển dụng, phỏng vấn. Phân tích tình hình tuyển dụng.

Đánh giá Năng lực

Linh động chu kỳ và quy trình đánh giá. Áp dụng đa dạng các phương pháp đánh giá. Cập nhật báo cáo kết quả liên tục, kịp thời.

Bạn đã sẵn sàng dùng thử phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi để khách hàng trải nghiệm phần mềm đầy đủ tính năng

 

 

 

 

 

 

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Quản lý Đào tạo

Xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ kế thừa. Quản lý chuơng trình đào tạo, thực hiện chương trình đánh giá đào tạo.

Quản trị Tiền lương​

Đáp ứng bài toán lương đa ngành. Linh hoạt các phương thức tính lương: lương thời gian, lương 3P, lương sản phẩm, lương khoán…

Báo cáo quản trị

Đa dạng các loại báo cáo quản trị nhân sự theo yêu cầu cấp quản trị, số liệu trực quan, phân tích đa chiều các chỉ số nhân sự trong công ty

Dịch vụ HR

Tính năng chủ động khai thác thông tin nhân sự, tạo cầu nối giữa nhân viên và công ty

Khách hàng