Lương 3P là hệ thống lương được xây dựng nhằm trả lương xứng đáng, công bằng và xứng đáng cho mỗi nhân viên trong công ty phát huy hết khả năng của mình đóng góp cho sự phát triển của công ty.
Lương 3P được xây dựng theo hệ thống quốc tế và được áp dụng chuẩn mực tại Việt Nam:
  • P1 – Position: Lương theo vi trí
  • P2 – Person: Lương theo năng lực
  • P3 – Performance: Lương theo hiệu quả

Lợi ích khi áp dụng phần mềm

Đòn bẩy phát triển của cá nhân

Cân bằng năng lực cạnh tranh

Đảm bảo sự công bằng

Tối ưu hoá thông tin dữ liệu nguồn

Nâng cao năng lực tổ chức

Hoàn thiện hê thống đánh giá

Chức năng phần mềm

Xây dựng lương theo vị trí - P1

Nhanh chóng cập nhật điều chỉnh lương theo từng vị trí. Không giới hạn số lượng vị trí theo từng phòng ban, công ty

Xây dựng lương theo năng lực - P2

Linh hoạt, cập nhật lương theo năng lực công ty. Tuỳ chỉnh theo nhu cầu từng công ty, tập đoàn

Xây dựng lương theo hiệu quả - P3

Liên kết dữ liệu đánh giá hiệu quả của công ty. Điều chỉnh tham số theo quy định phòng ban, công ty.

Bạn đã sẵn sàng dùng thử phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi để khách hàng trải nghiệm phần mềm đầy đủ tính năng

 

 

 

 

 

 

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Xây dựng hệ thống khung lương, bậc lương

Linh động ứng dụng, liên kết dữ liệu hoàn chỉnh hệ thống khung lương, bậc lương

Báo cáo định chuẩn chức danh

Báo cáo định chuẩn theo chức danh từng phòng ban, công ty. Tuỳ chỉnh báo cáo theo nhu cầu quản trị hệ thống lương.

Khách hàng