Giải pháp ERP được thiết kế dựa trên nền tảng đám mây để đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp tầm trung đang trên đà phát triển. Bằng việc kết nối mọi chức năng trong công ty, cung cấp năng lực kinh doanh tốt nhất đã được khẳng định cùng những phân tích chuyên sâu nhanh chóng theo từng giai đoạn, giải pháp này sẽ đem lại những nền tảng cho công ty bạn để mở rộng quy mô, tính cạnh tranh một cách đơn giản và tiết kiệm.

Lợi ích khi áp dụng phần mềm

Quản lý tập trung và tối ưu hoá nguồn lực

Tiết kiệm chi phí

Điều chỉnh linh hoạt theo quy mô

Thúc đẩy tăng trưởng

Vận hành theo cách đúng đắn nhất

Đồng nhất dữ liệu các phòng ban

Chức năng phần mềm

Hoạch định kế hoạch

Giúp tính toán và dự báo các khả năng có thể phát sinh trong quá trình điều hành kinh doanh của Doanh nghiệp. Giúp lên kế hoạch cho các nội dung công việc, nghiệp vụ cần thiết trong quá trình sản xuất kinh doanh, chẳng hạn như hoạch định chính sách giá, chiết khấu, các hình thức mua hàng, hỗ trợ tính toán ra phương án mua nguyên liệu, tính được mô hình sản xuất tối ưu.

Quản trị Bán hàng

Nhằm giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác.

Đánh giá Năng lực

Linh động chu kỳ và quy trình đánh giá. Áp dụng đa dạng các phương pháp đánh giá. Cập nhật báo cáo kết quả liên tục, kịp thời.

Quản trị Mua hàng

Nhằm hỗ trợ bộ phận mua hàng kiểm soát về bảng giá, kế hoạch mua hàng và nhập kho. Giúp bộ phận kho đảm bảo nhu cầu số lượng hàng hoá cho sản xuất, buôn bán, tồn kho dự trữ… bộ phận kế toán quản lý chặt về mặt giá trị hàng hoá, theo dõi các khoản nợ một cách chính xác.

Bạn đã sẵn sàng dùng thử phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi để khách hàng trải nghiệm phần mềm đầy đủ tính năng

 

 

 

 

 

 

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Quản lý Kho

Quản lý tất cả các nghiệp vụ nhập, xuất kho, giúp kiểm soát về số lượng và giá trị vật tư, hàng hoá tồn kho, tránh thiệt hại trong lưu trữ, luân chuyển và sử dụng hàng hoá.

Quản lý Sản xuất

Kết nối quy trình quản lý từ đơn đặt hàng hoặc kế hoạch kinh doanh, khai báo và quản lý BOM, hoạch định nhu cầu vật tư, cập nhật và kiếm soát tiến độ sản xuất, thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/ lệnh sản xuất, vận hành quy trình kiểm tra/ đánh giá chất lượng sản phẩm, kiểm soát tiêu hao vật tư… giúp kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động động quản lý của Doanh nghiệp.

Quản trị Nhân sự

Quản lý chi tiết từ khâu tuyển dụng, đào tạo nhân sự đến thông tin tính lương, thưởng, thuế thu nhập, … giúp Doanh nghiệp quản lý được tình hình và chất lượng nhân sự trong Doanh nghiệp.

Quản trị Tài chính

Giúp tập hợp, kiểm soát và xử lý thông tin về kế toán tài chính của Doanh nghiệp, cung cấp thông tin thích hợp, nhanh chóng giúp các nhà quản lý thực hiện điều hành, kiểm soát hoạt động của tổ chức và ra quyết định.

Khách hàng