WORKSHOP ONLINE

HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

Doanh nghiệp muốn thích nghi và tăng trưởng trong giai đoạn “bình thường mới” nhất định phải Chuyển đổi số (Digital Transformation)!?

Nhưng hiện nay 70% Doanh nghiệp Chuyển đổi số thất bại. Vậy đâu là lý do?Doanh nghiệp nên bắt đầu Chuyển đổi số từ đầu? Làm thế nào tận dụng Chuyển đổi số để tối ưu quá hiệu suất làm việc của công ty?

Câu trả lời sẽ được giải đáp tại Workshop: “Hành trình Chuyển đổi số thành công” do BrainStorm Business System kết hợp cùng CLB HR – Chuyện nghề nhân sự tổ chức.

Thời gian tổ chức

23/04/2021 từ 9:30

Hình thức

Online qua ZOOM

Phí tham dự

Miễn phí

Đăng ký tham dự ngay ngày hôm nay!

Đến với Workshop, bạn sẽ biết được:

  • Các bước trong hành trình Chuyển đổi số thành công
  • Làm chủ đột phá trong thế giới không ngừng thay đổi
  • Xây dựng chiến lược và tầm nhìn
  • Cách thức thực hiện Chuyển đổi số

Diễn giả độc quyền của Workshop: Tô Đình Hiếu – Founder Digital Innovation and Transformation Ecosystem (DINNOX)

19 năm kinh nghiệm Tư vấn và Triển khai các dự án Xây dựng Chiến lược, Xây dựng Hệ thống Quản lý, Hệ thống Công nghệ thông tin và Truyền thông tại: VTC Telecom, TMA Solutions, Nortel Canada, Tập đoàn Xây Dựng Hoà Bình, Tổng công ty VICEM, PVFCCo

Diễn giả của Chương trình

Screen Shot 2021-04-23 at 16.01.38

Tô Đình Hiếu

Founder Digital Innovation and Transformation Ecosystem (DINNOX)

Đăng ký hoàn toàn miễn phí!

 

Tham dự ngay Hành trình Chuyển đổi số thành công. Sự kiện có thể giúp thay đổi hoàn toàn tầm nhìn và cách thức vận hành của doanh nghiệp.

Sự kiện là hoàn toàn miễn phí đối với khách hàng của BrainTek.

Sự kiện dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được thông tin truy cập vào sự kiện và chi tiết thông tin chương trình, cùng các tài liệu có liên quan.