Tính năng phần mềm BrainAOP

BrainAOP giúp Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp, nhằm đạt được các mục tiêu trong ngắn hạn với tầm nhìn 3 năm 
Dashboard

Thực hiện thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu của Doanh nghiệp, đưa ra đánh giá tổng quát về năng suất của từng bộ phận. 

Tạo cơ cấu Doanh nghiệp

Giúp BOD, cấp quản lý có cái nhìn tổng quan, đánh giá, so sánh, đưa ra những quyết định kịp thời, đúng lúc cho Doanh nghiệp.

Tạo cơ cấu Doanh nghiệp

Giúp BOD, cấp quản lý có cái nhìn tổng quan, đánh giá, so sánh, đưa ra những quyết định kịp thời, đúng lúc cho Doanh nghiệp.

Mục tiêu Doanh nghiệp

Thiết lập, phân bổ chỉ tiêu cho từng phòng ban, từng tháng giúp cấp BOD, quản lý dễ dàng hơn trong việc định hướng, quản lý.

Kết quả

Thông qua các phân tích, mục tiêu, cấp BOD và quản lý sẽ có cái nhìn bao quát tổng thể về các kết quả để đưa ra định hướng mục tiêu phù hợp hơn cho từng phòng ban.

Báo cáo

Các báo cáo được tổng hợp theo từng tháng, từng quý để cấp BOD, quản lý dễ dàng theo dõi sức khỏe Doanh nghiệp của mình.

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ​

Ngày
Giờ
Phút
Giây
Báo cáo tổng hợp