Doanh nghiệp bạn có đang gặp phải các vấn đề:

Cuối năm chật vật với kế hoạch kinh doanh do thiếu dữ liệu.
Mất quá nhiều thời gian để thống nhất phương pháp xây kế hoạch.
Kế hoạch và thực tế triển khai hai hướng khác nhau.
Không kiểm soát tính thực thi kế hoạch kinh doanh các phòng ban.
Chủ Doanh nghiệp không thể theo dõi kết quả mục tiêu kinh doanh.

BrainAOP sẽ giúp Doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên, mang đến giải pháp lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả và lâu dài cho Doanh nghiệp.

Lợi ích khi áp dụng phần mềm

Phương pháp thừa hưởng từ hệ thống tư vấn BrainBOS
Tối ưu thời gian thiết lập kế hoạch kinh doanh hàng năm
Tư động hoá quy trình lập kế hoạch kinh doanh
Quản trị hiệu quả, liên tục các chỉ số trong kinh doanh
Xây dựng các mục tiêu trong ngắn hạn, tầm nhìn 5 năm
Quản lý trực quan

Tính năng phần mềm BrainAOP

BrainAOP giúp Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp, nhằm đạt được các mục tiêu trong ngắn hạn với tầm nhìn 3 năm 

Dashboard

Thực hiện thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu của Doanh nghiệp, đưa ra đánh giá tổng quát về năng suất của từng bộ phận.

Tạo cơ cấu Doanh nghiệp
Giúp BOD, cấp quản lý có cái nhìn tổng quan, đánh giá, so sánh, đưa ra những quyết định kịp thời, đúng lúc cho Doanh nghiệp.
Phân tích sức khỏe

Giúp BOD, cấp quản lý phân tích, xử lý các vấn đề của từng phòng ban nhanh chóng và kịp thời thông qua phân tích sức khỏe, SWOT.

Mục tiêu Doanh nghiệp
Thiết lập, phân bổ chỉ tiêu cho từng phòng ban, từng tháng giúp cấp BOD, quản lý dễ dàng hơn trong việc định hướng, quản lý.
Kết quả

Thông qua các phân tích, cấp BOD và quản lý sẽ có cái nhìn bao quát tổng thể về các kết quả để đưa ra định hướng mục tiêu phù hợp cho từng phòng ban.

Báo cáo

Các báo cáo được tổng hợp theo từng tháng, từng quý để cấp BOD, quản lý dễ dàng theo dõi sức khỏe Doanh nghiệp.

Vì sao nên chọn phần mềm BrainAOP

Khách hàng

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM TẠI ĐÂY