Ứng dụng hiệu quả
Chuyển đổi số

Chuyển đổi số chính là giải pháp duy nhất giúp Doanh nghiệp hiện thực hoá chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả.
Chuyển đổi số

Khoá học “Ứng dụng hiệu quả Chuyển đổi số “ với hơn 80% thời gian thực hành nhằm giúp Doanh  nghiệp tự vận dụng vào công tác Chuyển đổi số cho chính Công ty

Thời gian học

29&30/07/2021
 

Địa điểm

Hotel Nikko Saigon

Học phí

20.000.000 VNĐ

Đăng ký tham dự ngay hôm nay!

10 suất coaching

Cùng Chuyên gia hàng đầu

Giảm 20%

Đăng ký nhóm 3 người

Giảm 10%

Khi đăng ký trước 10 ngày

Với sự biến động bởi những yếu tố bất khả kháng và sự cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường, Doanh nghiệp luôn mong muốn tối ưu hoá lợi nhuận, tạo ra một mô hình kinh doanh mới.

Vấn đề khiến Doanh nghiệp đau đầu:
 • Đâu là giải pháp chiến lược cho kinh doanh?
 • Những rủi ro kinh doanh chưa thể lường hết?
 • Con số chi phí đầu tư ban đầu?
Doanh nghiệp được gì sau khoá học:
 • Thực hiện Chuyển đổi số tại Doanh nghiệp một cách hiệu quả.
 • Nâng cao trải nghiệm khách hàng gấp 3 lần
 • Tối ưu 50% chi phí không hiệu quả tại Doanh nghiệp
 • Tăng 2 lần doanh thu của Công ty
z2512201440412_140e65ab574dd086f3b0e1d01d45ea13

Huỳnh Hữu Chuyên

Digital Transformation Officer

Kinh nghiệm

 • 16 năm kinh nghiệm Tư vấn Chuyển đổi số
 • Đánh giá Chuyển đổi số cho VinMEC, VinPearl, VinHomes, VinSchool and VinCom
 • Hướng dẫn Orange trên Infra as Code
 • Tư vấn cho Airbus về RFI tới 14 đấu thầu: tích hợp / phân phối liên tục, tự động hóa trên Amazon WS
 • Quản lý cho VEOLIA Water trên Amazon Web Services
 • Tạo mô hình kinh doanh mới cho TOTAL

Đăng ký ngay!

Braintek cam kết mang đến những giá trị ứng dụng tốt nhất sau khoá học