TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHOÁ HỌC “AOP – DIGITAL TRANSFORMATION”

Ngày 30/09/2021, Braintek Vietnam kết hợp cùng BrainMark đã tổ chức thành công khoá học AOP – DIGITALTRANSFORMATION với gần …

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHOÁ HỌC “AOP – DIGITAL TRANSFORMATION” Read More »