Phần mềm đánh giá năng lực giúp Công ty tối ưu hoá trong việc xây dựng đội ngũ kế thừa, chương trình thăng tiến phù hợp và định hướng lãnh đạo tiềm năng. Bên cạnh đó, sẽ giúp Công ty xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm Cán bộ nhân viên.

Lợi ích khi áp dụng phần mềm

Phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng đội ngũ kế thừa

Xây dựng lộ trình thăng tiến

Định hướng lãnh đạo tiềm năng

Hỗ trợ xây dựng chính sách nhân sự

Thúc đẩy sự phát triển của nhân viên

Chức năng phần mềm

Chuẩn hoá hệ thống chức danh

Phân tích và xác định những năng lực cần thiết cho từng chức danh giúp người đảm nhiệm làm việc tích cực và nỗ lực hơn.

Xây dựng từ điển năng lực

Xây dựng một bộ từ điển năng lực được chuẩn hoá, vừa mang tính khoa học vừa mang tính ứng dụng, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hoá và đặc thù riêng của doanh nghiệp.

Xây dựng khung năng lực

Khung năng lực giúp doanh nghiệp triển khai tốt những công việc như: tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, trả lương cho nhân viên…Tạo sự minh bạch trong tổ chức và tiết kiệm nhiều về thời gian, tài chính.

Bạn đã sẵn sàng dùng thử phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi để khách hàng trải nghiệm phần mềm đầy đủ tính năng

 

 

 

 

 

 

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Báo cáo đánh giá năng lực của từng cá nhân

Là thước đo kết quả khoảng cách năng lực, chênh lệch cấp độ yêu cầu và cấp độ đạt được của mỗi cá nhân sau khi đánh giá. Để doanh nghiệp biết rõ nhân viên mạnh – yếu ở đâu để kịp thời đào tạo bổ sung hay chuyển tới vị trí mới cho phù hợp.

Báo cáo hỗ trợ đào tạo

Xây dựng các chương trình phát triển năng lực cụ thể cho mỗi nhân viên trong doanh nghiệp để giúp họ đạt được cấp độ năng lực hiệu quả cũng như thực hiện lộ trình công danh đã đặt ra. Thúc đẩy sự quan tâm của nhà quản lý, cũng như bản thân nhân viên.

Khách hàng