chuyen-doi-so

Mô hình chăm sóc khách hàng mới thời chuyển đổi số

Tại Việt Nam, doanh nghiệp thường tự xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng, ví dụ tặng điểm …

Mô hình chăm sóc khách hàng mới thời chuyển đổi số Read More »