Braintek đồng hành đưa dự án tư vấn 1.000 thanh niên khởi nghiệp đến sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 28/11/2022, Braintek Vietnam đồng hành cùng BGS Global Việt Nam tiến hành ký kết hợp tác với trường Đại …

Braintek đồng hành đưa dự án tư vấn 1.000 thanh niên khởi nghiệp đến sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng Read More »