Khởi động dự án triển khai Phần mềm quản trị kế hoạch BRAINAOP tại Công ty TNHH Thực phẩm NFC.

Ngày 07/11/2022, Braintek Vietnam đã có buổi triển khai dự án phần mềm quản trị kế hoạch BrainAOP cùng Công …

Khởi động dự án triển khai Phần mềm quản trị kế hoạch BRAINAOP tại Công ty TNHH Thực phẩm NFC. Read More »