CIC Group hợp tác cùng Braintek Vietnam: Tối ưu hiệu quả quy trình đánh giá nhân sự

Ngày 14/3/2023, Braintek Vietnam đã chính thức triển khai phần mềm đánh giá năng lực BrainCOM cho Công ty Cổ …

CIC Group hợp tác cùng Braintek Vietnam: Tối ưu hiệu quả quy trình đánh giá nhân sự Read More »