Mừng Workshop Giải mã “Sai lầm” trong Đánh giá năng lực diễn ra thành công

Ngày 17/06/2023 vừa qua, Workshop Giải mã “Sai lầm” trong Đánh giá năng lực do Braintek Vietnam và CLB HR …

Mừng Workshop Giải mã “Sai lầm” trong Đánh giá năng lực diễn ra thành công Read More »