Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản trị trên phần mềm BrainAOP

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản trị trên phần mềm BrainAOP
 4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Bước 1: chọn menu Tổ chức

Bước 2: chọn cơ cấu tổ chức

Bước 3: chọn phòng/ban cần tạo phòng ban bên dưới

Bước 4: Thêm các thông tin cần thiết:

 • Loại hình:
  • Khối: tạo thêm cấp dưới “Chi nhánh”, “Phòng ban”
  • Chi nhánh: tạo thêm cấp dưới “Chi nhánh”, “Phòng ban”
  • Phòng ban: không tạo them được cấp dưới
 • Mã phòng ban: để làm import các nội dung sau này
 • Tên
 • Địa chỉ
 • Thông tin khác

Bước 5: ấn “Tạo” để hoàn thành

 

Loại hình:

 • Khối: tạo thêm cấp dưới “Chi nhánh”, “Phòng ban”. Màu tím
 • Chi nhánh: tạo thêm cấp dưới “Chi nhánh”, “Phòng ban”. Màu xanh
 • Phòng ban: không tạo thêm được cấp dưới. Màu vàng cam