Chiến thắng mục tiêu

Khi tôi còn học trung học, giáo viên vật lý của chúng tôi đã thách thức chúng tôi làm một chiếc máy bay giấy có hình dạng bất kỳ với mục tiêu duy nhất là làm cho nó bay càng xa càng tốt. Tôi đã cố gắng tạo ra chiếc máy bay tốt nhất mà tôi có thể làm được, và nó đã bay rất xa.

Một anh chàng trong lớp đã làm ra chiếc máy bay giấy tốt nhất và đơn giản nhất từ ​​trước đến nay. Anh ta ném tờ giấy và nó rơi xuống đất. Mọi người ngạc nhiên, bắt đầu cười lớn. Sau đó, anh ta cầm lấy tờ giấy, vò nát nó và ném nó ra xa.

Anh đã dễ dàng phá kỷ lục trước đó.

Tất cả học sinh nổi giận và cho rằng anh ta đã gian lận.

Giáo viên vật lý trả lời: “Thật sao? Tôi đã nói nó có thể là bất kỳ hình dạng nào. Một quả bóng bằng giấy là một hình dạng.”

Anh ấy đã chiến thắng cuộc thi một cách xuất sắc.

“Tài năng chính là bắn trúng mục tiêu không ai có thể bắn trúng”

Sưu tầm

có thể bạn quan tâm