2021 – Thời điểm chuyển đổi số

Kỳ vọng khách hàng thay đổi một cách nhanh chóng

Trong thời đại tất cả mọi thứ thay đổi được tính bằng giây thì chúng ta cần đặt ra 1 câu hỏi: “Bạn hay doanh nghiệp cần làm gì để đáp ứng sự thay đổi đó?

Để hiểu và đáp ứng được sự thay đổi mạnh mẽ một cách nhanh chóng của khách hàng hãy sử dụng các công cụ Digital đang hiện hữu.

Chuyển đổi số chính là công cụ đắc lực

Vấn đề đặt ra là hơn 70% các dự án Chuyển đổi số đều thất bại. Vậy đâu là phương thức giúp Chuyển đổi số thành công.

Để có thể áp dụng các quy trình chuyển đổi số thành công cần phải có một mô hình được thiết kế một cách hoàn hảo, để hướng dẫn bạn xuyên suốt quá trình Chuyển đổi số.

1. Mục tiêu của Chuyển đổi số

Với mỗ Doanh nghiệp không chỉ khác nhau về nhu cầu mà còn là sự khác biệt về mục tiêu khi áp dụng Chuyển đổi số. Chính vì vậy xác định rõ mục tiêu khi áp dụng Chuyển đổi số là cực kỳ quan trọng.

2. Chiến lược cho công cuộc Chuyển đổi số

Điều Doanh nghiệp cần làm là đưa ra mục tiêu cụ thể, kế hoạch phù hợp và khả thi với quy mô hiện tại. Bao gồm tất cả các phương án triển khai theo từng phòng ban bộ phận. Quy trình triển khai theo từng bước cụ thể, tránh vội vàng vì dễ dẫn đến thất bại.

3. Xác định rõ các công nghê hỗ trợ

Khi chuyển đổi số, Doanh nghiệp cần nghiên cứu các công nghệ hỗ trợ, ví dụ như IoT, phân tích, bộ nhớ Cloud, VR và AI. Đó cũng là một trong những tác nhân giúp Doanh nghiệp chuyển đổi số thành công.

4. Cần CIO có năng lực về công nghệ

Chuyển đổi số thành công rất cần sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo, cũng như xem đó là mục tiêu ưu tiên của Doanh nghiệp. Và cũng rất cần 1 CIO (Chief Information Officer – Giám đốc Công nghệ thông tin) có chuyên môn cao để cùng thực hiện mục tiêu ưu tiên trên.

5. Đào tạo nội bộ

Để nhân viên “sẵn sàng” bước vào công cuộc Chuyển đổi số với tâm thế tích cực và chủ động, Doanh nghiệp cần có các chương trình đào tạo nội bộ về kiến thức và nền văn hóa kỹ thuật số đến tất cả các phòng ban.

Nếu việc Chuyển đổi số ảnh hưởng đến văn hoá công ty thì Doanh nghiệp cần phải mạnh mẽ hơn để không bị bỏ lại phía sau và:

. Nhân viên luôn được khuyến khích tự giải quyết các vấn đề.

. Nhân viên luôn sẵn sàng cho việc học hỏi, chấp nhận thất bại và rủi ro nếu có.

BrainTek Team

có thể bạn quan tâm