OKRs – Phương pháp mới gắn kết nội bộ

OKRs là gì?

OKR là phương pháp giúp thiết lập, liên kết và truyền đạt mục tiêu trong toàn Công ty. OKRs mang đến sự tập trung vì giúp cho các công ty dễ dàng tập trung vào các mục tiêu quan trọng và liên kết mục tiêu cấp công ty, bộ phận với mục tiêu cá nhân của nhân viên.

1. Cấu trúc của một OKRs

Mục tiêu: Objectives

Những kết quả mà tổ chức mong muốn đạt được. Các mục tiêu có tính tham vọng, khát vọng cao và khó đạt được.

Ví dụ: Mục tiêu là tăng lượng khách hàng  tiềm năng trong tháng này.

Kết quả: Results

Mỗi mục tiêu sẽ có từ 3-5 kết quả then chốt cần đạt được. Mỗi kết quả then chốt là một thước đo để xác định thành công và đo lường tiến độ hướng tới thành công. Chúng không phải là công việc.

Ví dụ: Tăng thêm 100 Khách hàng tiềm năng, tăng 200% cuộc gặp khách hàng trực tiếp.

2. Triết lý hoạt động:

Không giống như những phương pháp khác, OKRs  chỉ  sử dụng trong nội  bộ theo chiều dọc từ trên xuống dưới, từ dưới lên  trên và theo cả chiều ngang. OKRs  đảm bảo từng nhân viên tiến lên  phía trước và đạt được các hiệu quả cao. 3 triết lý hoạt động cơ bản của OKRs.

Tham vọng: Mục  tiêu được đặt ra vượt khỏi tầm các giới  hạn của những gì tưởng chừng có thể đạt được.

Đo lường được: Kết quả then  chốt  quyết  định thành  quả của từng mục tiêu. Ngoài ra,  nó nên được gắn với các cột mốc thời gian cụ  thể.

Tính minh bạch: OKRs   phải được hiện hữu   với quy mô cả công ty, từ giám đốc điều hành đến vị  trí  thực tập sinh

3. 6 lợi ích của OKRs đối với hoạt động quản trị của các Công ty

Giúp nội bộ Công ty liên kết chặt chẽ với nhau và phân cấp: OKR kết nối hiệu suất làm việc của cá nhân và phòng ban với mục tiêu chung của công ty. Từ đó đội ngũ quản trị có thể đảm bảo mọi người đang có chung một định hướng.

Tạo một văn hóa chịu trách nhiệm: OKR sẽ xây dựng văn hoá rõ ràng và minh bạch cho công ty, nên các nhân viên đều có thể nắm được công việc và kế hoạch của mỗi cá nhân cũng như của phòng ban. Từ đó tinh thần trách nhiệm của nhân viên cũng được nâng cao.

Tập trung vào những công việc quan trọng: Mô hình OKR sẽ đưa ra 3-5 mục tiêu cho mỗi cấp độ trong tổ chức, giúp công ty và nhân viên ưu tiên vào những mục tiêu quan trọng của công ty.

Nhân viên chủ động trong công việc: OKR mang đến sự tự chủ trong công việc và tự do trong việc đưa ra quyết định.

Cập nhật tiến độ liên tục: Tiến độ cập nhật liên tục, tạo cảm giác tiến triển công việc luôn hướng về phía trước , không còn cảm giác những rào cản trong công việc.

Đạt kết quả vượt bậc: OKR cho phép người quản lý lãnh đạo phát huy tối đa khả năng trong công việc, giúp công ty có thể đạt những kết quả ấn tượng

BrainTek Team

có thể bạn quan tâm