Checklist – Đánh giá năng lực của Doanh nghiệp trong Chuyển đổi số

Để đánh giá năng lực của một Doanh nghiệp khi tiến hành Chuyển đổi số thì Checklist chính là kế hoạch không thể bỏ qua. Hiện nay, Chuyển đổi số đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi chính ranh giới giữa các thế giới vật lý, số và sinh học đang ngày càng mờ nhạt.

Các nhà lãnh đạo cần thẳng thắn thừa nhận rằng chuyển đổi số là sự thay đổi mô hình chiến lược. Để công nghệ mới được áp dụng thành công, doanh nghiệp bắt buộc phải hỗ trợ nó bằng một nền văn hoá thấm nhuần tư tưởng định hướng chuyển đổi số, xuyên suốt mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất trong doanh nghiệp.

Vậy Checklist là gì và 5 Checklist đánh giá năng của Doanh nghiệp trong Chuyển đổi số.

Checklist là gì?

Checklist chính là những kế hoạch giúp các nhà quản trị hiểu được hiện tại hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào, có đang thực hiện một cách cân bằng và an toàn hay không, định hình lại những hoạt động cần phải làm trong công cuộc chuyển đổi số.

checklist, chuyển đổi số

Checklist – Đánh giá năng lực của Doanh nghiệp trong Chuyển đổi số

1/ Checklist chiến lược & văn hóa Chuyển đổi số

Đánh giá mức độ quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số và mức độ ảnh hưởng của chuyển đổi số tới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
– Sản phẩm và dịch vụ trong danh mục kinh doanh của doanh nghiệp bạn số hóa đến mức độ nào?
– Bạn đánh giá mức đóng góp của các sản phẩm và dịch vụ đến tổng doanh thu của công ty ở mức nào?
– Đội ngũ quản lý nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của chuyển đổi số?

2/ Checklist gắn kết nhân viên & khách hàng

Đánh giá khả năng tiếp cận chăm sóc khách hàng và nhân viên đa kênh, đa chiều; nỗ lực cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và nhân viên dựa trên dữ liệu
– Mức độ số hóa các kênh bán hàng/dịch vụ của doanh nghiệp bạn đối với khách hàng
– Mức độ tương tác của bạn với khách hàng thông qua các kênh như thế nào?
– Sự ủng hộ của nhân viên trong các hoạt động đổi mới sáng tạo
– Mức độ tương tác của các nhân viên với doanh nghiệp thông qua các kênh như thế nào?

checklist, chuyển đổi số

3/ Checklist cải thiện quy trình

– Năng lực xây dựng quy trình trong doanh nghiệp của bạn?
– Đánh giá mức độ tuân thủ quy trình tại doanh nghiệp của bạn?
– Công nghệ hỗ trợ cho quy trình sản xuất sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp bạn ở mức độ nào?
– Bạn đánh giá việc số hóa hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp để nhà quản lý có thể được theo dõi real-time các vấn đề tại doanh nghiệp ở mức độ nào?

4/ Checklist công nghệ

Đánh giá nguồn lực về cơ sở hạ tầng, con người và tài chính dành cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
– Đánh giá về Cơ sở hạ tầng về công nghệ của doanh nghiệp bạn? (Máy tính, Laptop, Smartphone, Internet, Wifi, chấm công tự động, phần mềm ứng dụng chuyên biệt cho công việc,…)
– Mức độ am hiểu và sử dụng công nghệ của đội ngũ nhân viên trong công việc?
– Mức độ đầu tư dành cho công nghệ trong doanh nghiệp?

5/ Checklist phân tích và sử dụng dữ liệu

Đánh giá mức độ thâm nhập của dữ liệu tới các hoạt động trong doanh nghiệp
– Bạn sử dụng dữ liệu khách hàng để phát triển sản phẩm dịch vụ cho khách hàng đến mức độ nào?
– Bạn sử dụng dữ liệu của nhân viên để phát triển con đường sự nghiệp cho nhân viên như thế nào?
– Đánh giá về các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu đang nắm giữ? (Trong trường hợp doanh nghiệp có đúng và đủ dữ liệu)
– Bạn đánh giá khả năng tiếp cận và sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp bạn ở mức nào?

Nếu đạt hiệu quả, Chuyển đổi số sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho khách hàng.

Xem thêm:

Tin tức và Blog về chuyển đổi số, phần mềm

Facebook Braintek

Youtube Braintek

có thể bạn quan tâm