Chức năng của phần mềm đánh giá năng lực trong Doanh nghiệp

Phần mềm đánh giá năng lực là gì?

Phần mềm đánh giá năng lực là phần mềm dùng trong việc đánh giá nhân viên của một Doanh nghiệp để đánh giá khi nhân viên bị quá tải công việc, không đủ năng lực hay không hoàn thành đúng thời hạn dẫn đến hiệu quả công việc.

Tại sao phải đánh giá năng lực của nhân viên?

Trước khi tìm hiểu về những tiêu chí đánh giá năng lực nhân viên, nhà quản lý cần hiểu rõ tại sao mình lại phải thực hiện điều này. Thực tế, có rất nhiều lý do bắt buộc nhà quản lý phải thực hiện việc đánh giá năng lực đối với từng nhân viên của mình. Cụ thể như sau:

– Dựa trên sự đánh giá năng lực, nhà quản lý có thể đưa ra những chế độ khen thưởng cũng như xử phạt sao cho công bằng, hợp lý.

– Nâng cao hiệu suất kế hoạch làm việc nhờ phát triển hơn đối với nhân viên có năng lực tốt và điều chỉnh kịp thời những nhân viên non kém.

– Thúc đẩy sự tiến bộ của toàn bộ nhân viên nhờ cách khắc phục những thiếu sót mà nhân viên đang gặp phải.

phan-mem-danh-gia-nang-luc

Phần mềm đánh giá năng lực của Braintek Vietnam

Braintek Vietnam là đơn vị chuyên tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Một thành viên của Tập đoàn BrainGroup.

Braintek cũng là đơn vị cung cấp các giải pháp Phần mềm như: Phần mềm Quản trị Nhân sự, Phần mềm Đánh giá năng lực, Phần mềm Quản lý KPI, Phần mềm lương 3P, Phần mềm Quản trị kênh phân phối – DMS, Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp – ERP.

Phần mềm đánh giá năng lực giúp các Doanh nghiệp tối ưu hóa trong việc xây dựng đội ngũ kế thừa, chương trình thăng tiến phù hợp và định hướng lãnh đạo tiềm năng. Bên cạnh đó, sẽ giúp Công ty xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm Cán bộ nhân viên.

Chức năng phần mềm đánh giá năng lực Braintek Vietnam

1/ Chuẩn hóa hệ thống chức danh

Phân tích và xác định những năng lực cần thiết cho từng chức danh giúp người đảm nhiệm làm việc tích cực và nỗ lực hơn.

2/ Xây dựng từ điển năng lực

Xây dựng một bộ từ điển năng lực được chuẩn hoá, vừa mang tính khoa học vừa mang tính ứng dụng, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hoá và đặc thù riêng của doanh nghiệp.

3/ Xây dựng khung năng lực

Khung năng lực giúp doanh nghiệp triển khai tốt những công việc như: tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, trả lương cho nhân viên…Tạo sự minh bạch trong tổ chức và tiết kiệm nhiều về thời gian, tài chính.

4/ Báo cáo đánh giá năng lực của từng cá nhân

Là thước đo kết quả khoảng cách năng lực, chênh lệch cấp độ yêu cầu và cấp độ đạt được của mỗi cá nhân sau khi đánh giá. Để doanh nghiệp biết rõ nhân viên mạnh – yếu ở đâu để kịp thời đào tạo bổ sung hay chuyển tới vị trí mới cho phù hợp.

5/ Báo cáo hỗ trợ đào tạo

Xây dựng các chương trình phát triển năng lực cụ thể cho mỗi nhân viên trong doanh nghiệp để giúp họ đạt được cấp độ năng lực hiệu quả cũng như thực hiện lộ trình công danh đã đặt ra. Thúc đẩy sự quan tâm của nhà quản lý, cũng như bản thân nhân viên.

 

Xem thêm:

Tin tức và Blog về chuyển đổi số, phần mềm

Facebook Braintek

Youtube Braintek

có thể bạn quan tâm