“Hành trình chuyển số thành công” Workshop giá trị thực tế

Sáng nay ngày 23/04/2021, hội thảo trực tuyến “Hành trình chuyển đổi số thành công” đã diễn ra với sự quan tâm của nhiều Doanh nghiệp.

Thông qua các nội dung về tầm nhìn và lộ trình của Chuyển đổi số, anh Tô Đình Hiếu đã đưa ra nhiều phương thức giúp Doanh nghiệp có thể tự ứng dụng.

Bên cạnh đó là một hành trình rõ ràng để có thể Chuyển đổi số một cách thành công.

Chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi quan tâm về chi phí đầu tư, nguồn lực, khó khăn… khi chuyển đổi số.

Anh Tô Đình Hiếu đã đưa ra một vài bài tập giúp Doanh nghiệp xác định được những lợi ích và phân bổ nguồn lực khi muốn áp dụng Chuyển đổi số tại Doanh nghiệp

BrainTek sẽ còn nhiều chương trình thú vị và thực tế đến từ các Chuyên gia Chuyển đổi số trong các chương trình tiếp theo, kính mời quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia.

BrainTek Team

có thể bạn quan tâm