Vì sao chuyển đổi số thất bại (part 1)

Công cuộc chuyển đổi số để phát triển mạnh mẽ trong làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư không hề dễ dàng, trong đó có tới 70% doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại. Chúng ta chắc chắn rằng đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Nhưng tại sao tỉ lệ chuyển đổi thất bại lại cao đến như vậy ?

Đâu là những lý do mà chuyển đổi số thất bại ?

1. Doanh nghiệp chưa thực sự hiểu ý nghĩa chuyển đổi số:

Mỗi doanh nghiệp đều hiểu nghĩa “Chuyển đổi số” theo cách riêng của mình. Có thể là: tự động hoá, sử dụng AI, thuật toán đám mây, IoT… Việc chưa định hình chuyển đổi số là gì khiến doanh nghiệp không biết đo lường kết quả triển khai, cũng như biết mình đang ở giai đoạn nào của chuyển đổi số.

Vì vậy doanh nghiệp cần phải hiểu rõ ý nghĩa của chuyển đổi số. Phân biệt giữa chuyển đổi số, số hoá, công nghệ số. Để xác định rõ lộ trình cũng như cách thức triển khai để có thể chuyển đổi số một cách thành công.

2. Cấp lãnh đạo thiếu sự cam kết:

            Chuyển đổi số là việc mà mọi thành viên trong doanh nghiệp cần chung tay để thực hiện. Việc lãnh đạo uỷ thác quá mức công việc của họ cho cấp dưới mà không trao quyền khiến cho việc chuyển đổi số ì ạch, chậm tiến độ dẫn đến thất bại. Vai trò của ban lãnh đạo vô cùng quan trọng, khi chính họ là người phá đi các rào cản cản trở việc chuyển đổi số. Với một doanh nghiệp càng lớn, càng phức tạp thì rào cản cũng càng lớn. Nếu như người lãnh đạo không thúc đẩy và phá tan đi các lớp rào cản thì việc chuyển đổi số cũng mãi không thể thực hiện được.

Một lý do khác khiến cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp không cam kết đến cùng chính là trình độ kỹ thuật số. Việc vận hành một hoạt động được hỗ trợ bởi kỹ thuật số đòi hỏi hiểu biết sâu hơn về CNTT so với việc sử dụng các công cụ CNTT hằng ngày. Không phải nhà lãnh đạo nào cũng có một trình độ CNTT cao, nhưng họ cần phải nhanh chóng bắt kịp các khả năng của công nghệ ở mức tối thiểu.

3. Không có sự đồng nhất của nội bộ doanh nghiệp khi triển khai:

            Giao việc chuyển đổi số cho CIO hoặc CTO sẽ không bao giờ tốt bằng việc cho phép các cấp quản lý trong tổ chức của bạn tham gia vào công cuộc chuyển đổi số. Mọi cấp quản lý các phòng ban cần đưa ra và lãnh trách nhiệm về cách họ sẽ giúp bộ phận của mình quản lý chuyển đổi số ra sao. Không có gì có thể  thay thế cho sự lãnh trách nhiệm về chuyển đổi số, được cam kết bởi mọi cấp bậc trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

4. Doanh nghiệp chưa đủ chuyên môn để thực hiện chuyển đổi số:

            Không phải doanh nghiệp nào cũng có gốc kỹ thuật số để có lợi thế ban đầu: một nền tảng kỹ thuật số để việc chuyển đổi số bắt đầu. Trong phần lớn thời gian, nhân viên phải giải quyết công việc hằng ngày của doanh nghiệp. Việc họ phải tìm hiểu thêm các công nghệ số phù hợp, cũng như đảm nhiệm thêm một dự án dài ngày như chuyển đổi số thì khả năng thất bại là rất cao.

Do đó, doanh nghiệp cần tìm một nhà tư vấn bên ngoài có đủ chuyên môn, khách quan, có thể đưa ra các sáng kiến cũng như các ưu tiên cho doanh nghiệp mà không chịu quá nhiều rào cản. Phong cách hoạt động truyền thống đã tạo nên thành công của doanh nghiệp có thể chính là nguyên nhân giết chết doanh nghiệp trong tương lai.

(Còn tiếp)

BrainTek Team

 

có thể bạn quan tâm