5 Chức năng của phần mềm đánh giá năng lực

Đánh giá năng lực sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm cán bộ nhân viên ở từng Doanh nghiệp, lĩnh vực khác nhau.

Đánh giá năng lực là gì?

Trong một Doanh nghiệp, người thì quá tải công việc, người thì nhàn rỗi, hay người thì không đúng deadline, không đủ năng lực để hoàn thành. Tất các sẽ dẫn đến việc ảnh hưởng không chỉ chất lượng mà hiệu quả cũng giảm nghiêm trọng, lãng phí tài nguyên người và chi phí. Việc mà các chủ Doanh nghiệp cần làm chính là đánh giá năng lực phù hợp của nhân viên với từng vị trí của mỗi người để phát triển phù hợp.

Phần mềm đánh giá năng lực là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá trình độ, năng lực làm việc, đánh giá thành tích và cung cấp các báo cáo phục vụ cho việc tính lương và khen thưởng, phạt một cách xứng đáng.

Chức năng phần mềm đánh giá năng lực

Phần mềm đánh giá năng lực giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa các hệ thống, dễ dàng trong việc xây dựng khung năng lực cho từng nhân viên, đạt được năng lực tối đa và hiệu quả.

phan-mem-danh-gia-nang-luc

1/ Chuẩn hóa hệ thống chức danh

Phân tích và xác định những năng lực cần thiết cho từng chức danh giúp người đảm nhiệm làm việc tích cực và nỗ lực hơn.

2/ Xây dựng từ điển năng lực

Xây dựng một bộ từ điển năng lực được chuẩn hoá, vừa mang tính khoa học vừa mang tính ứng dụng, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hoá và đặc thù riêng của doanh nghiệp.

3/ Xây dựng khung năng lực

Khung năng lực giúp doanh nghiệp triển khai tốt những công việc như: tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, trả lương cho nhân viên…Tạo sự minh bạch trong tổ chức và tiết kiệm nhiều về thời gian, tài chính.

4/ Báo cáo đánh giá năng lực của từng cá nhân

Là thước đo kết quả khoảng cách năng lực, chênh lệch cấp độ yêu cầu và cấp độ đạt được của mỗi cá nhân sau khi đánh giá. Để doanh nghiệp biết rõ nhân viên mạnh – yếu ở đâu để kịp thời đào tạo bổ sung hay chuyển tới vị trí mới cho phù hợp.

5/ Báo cáo hỗ trợ đào tạo

Xây dựng các chương trình phát triển năng lực cụ thể cho mỗi nhân viên trong doanh nghiệp để giúp họ đạt được cấp độ năng lực hiệu quả cũng như thực hiện lộ trình công danh đã đặt ra. Thúc đẩy sự quan tâm của nhà quản lý, cũng như bản thân nhân viên.

Phần mềm đánh giá năng lực Braintek mang lại lợi ích gì?

Braintek Vietnam là đơn vị chuyên tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Một thành viên của Tập đoàn BrainGroup.

Braintek cũng là đơn vị cung cấp các giải pháp Phần mềm như: Phần mềm Quản trị Nhân sự, Phần mềm Đánh giá năng lực, Phần mềm Quản lý KPI, Phần mềm lương 3P, Phần mềm Quản trị kênh phân phối – DMS, Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp – ERP. 

Phần mềm đánh giá năng lực sẽ mang lại các lợi ích như giúp Doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa với lộ trình thăng tiến rõ ràng, hiệu quả giúp thúc đẩy sự phát triển của nhân viên. Bên cạnh đó, phần mềm đánh giá năng lực sẽ giúp xây dựng chính xác nhân hiệu quả giúp đưa ra các định hướng tiềm năng cho lãnh đạo.

Tổng kết

Biết cách sử dụng phần mềm đánh giá năng lực sẽ giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian hơn, biết được năng lực của từng nhân viên để đưa ra những vị trí, phương án phù hợp.

 

Xem thêm:

Tin tức và Blog về chuyển đổi số, phần mềm

Facebook Braintek

Youtube Braintek

có thể bạn quan tâm