Hội thảo “Giải pháp mới Lập kế hoạch kinh doanh 2023 với Chuyển đổi số & ứng dụng phần mềm”

Ngày 01/10 vừa qua, Braintek Vietnam đã cùng BrainBOS tổ chức hội thảo “Giải pháp mới Lập kế hoạch kinh doanh 2023 với Chuyển đổi số & ứng dụng phần mềm” với mục đích giúp cho Doanh nghiệp có những định hướng trong việc Lập kế hoạch kinh doanh 2023 cũng như cách ứng dụng phần mềm lập kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn Chuyển đổi số.

Hội thảo với sự góp mặt của những Chuyên gia:

– ThS David Tan Nguyen: Chủ tịch BrainGroup.
– Ông Nguyễn Hải: Phó Tổng Giám Đốc BrainMark Vietnam.
– Bà La Thị Minh Phương: Giám Đốc Phát triển Phần Mềm Braintek Vietnam.
– Ông Huỳnh Hữu Chuyên: Giám Đốc Chuyển Đổi Số Braintek Vietnam.

Nội dung buổi hội thảo xoay quanh các vấn đề hiện nay của các Doanh nghiệp:

– Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh theo mô hình BrainBOS.
– Lợi ích khi triển khai ứng dụng phần mềm lập kế hoạch kinh doanh BrainAOP.
– Cập nhật xu hướng chuyển đổi số vào việc lập kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Bên cạnh đó, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra ở phần Q&A, các câu hỏi đã giúp chủ Doanh nghiệp hiểu rõ và sâu hơn về Lập kế hoạch kinh doanh 2023 với Chuyển đổi số & ứng dụng phần mềm.

 

Xem thêm:

Tin tức và Blog về chuyển đổi số, phần mềm

Facebook Braintek

Youtube Braintek

có thể bạn quan tâm