Phần mềm quản lý KPI là gì? Chức năng của phần mềm quản lý KPI

Phần mềm quản lý KPI là gì?

KPI là gì? KPI là chỉ số hiệu suất hoạt động nhằm đo lường, phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ phận hoặc cá nhân. Chỉ số KPI được viết tắt từ Key Performance Indicator, thiết lập dựa trên mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp. 

Phần mềm quản lý KPI là phần mềm đo lường, đánh giá hiệu quả việc đạt được mục tiêu của tổ chức, bộ phận chức năng hay cá nhân thông qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu, tỷ lệ hoàn thành công việc. Phần mềm đánh giá KPI đảm bảo yếu tố chính xác, minh bạch, đồng thời nâng cao năng suất làm việc của toàn doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý KPI

Chức năng của phần mềm quản lý KPI

1/ Xây dựng cơ cấu tổ chức

Xây dựng cơ cấu tổ chức linh động, đa chiều. Áp dụng cho tất cả các mô hình: tập đoàn, công ty đa ngành, công ty con, công ty có nhiều chi nhánh.

2/ Xây dựng mục tiêu chiến lược

Linh hoạt điều chỉnh, cập nhật mục tiêu chiến lược công ty, phòng ban. Linh động hỗ trợ điều chỉnh phân quyền xây dựng mục tiêu.

3/ Xây dựng chỉ tiêu đánh giá

Linh hoạt cập nhật điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá. Linh động cập nhật chỉ tiêu theo phân quyền. Cập nhật chỉ tiêu vào ngân hàng mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhanh chóng.

4/ Đánh giá chỉ tiêu hoàn thành công việc

Thực hiện linh động công tác đánh gía theo cấp bậc. Hỗ trợ phân quyền đánh giá theo cấp bậc, vị trí. Thao tác nhanh chóng, thông báo kết quả ngay sau khi hoàn tất đánh giá chỉ tiêu.

5/ So sánh tỷ lệ hoàn thành công việc

Đa dạng hình thức so sánh các chỉ tiêu hoàn thành. Báo cáo so sánh linh hoạt theo từng công ty. So sánh theo phòng ban, công ty, hạng mục chỉ tiêu.

6/ Báo cáo quản trị KPI

Đa dạng hình thức báo cáo phục vụ công tác quản trị theo từng cấp quản lý. Tuỳ chỉnh báo cáo theo nhu cầu Doanh nghiệp. Báo cáo đa chiều theo nhu cầu quản trị.

Phần mềm quản lý KPI

Lợi ích khi ứng dụng phần mềm quản lý KPI

– Đánh giá hiệu quả công việc

– Ghi nhận năng lực chính xác

– Hỗ trợ cải tiến công việc

– Giảm 80% thời gian xử lý công việc

– Chính sách tưởng thưởng xác đáng

– Tăng năng suất làm việc

Những lưu ý khi lựa chọn phần mềm quản lý KPI 

– Nên ưu tiên phần mềm KPI dạng SaaS nếu Doanh nghiệp có định hướng sẽ mở rộng quy mô sử dụng phần mềm khi tăng trưởng trong tương lai. Vì nó có khả năng tùy biến, mở rộng và cho phép Doanh nghiệp xây dựng cách thức quản lý nhân sự đặc thù của riêng.

– Chọn các phần mềm KPI có khả năng bảo mật tốt vì rất nhiều dữ liệu nội bộ của công ty đều ở trên đó, nên phần mềm KPI đảm bảo tiêu chí bảo mật. Doanh nghiệp có thể đánh giá sơ bộ tính năng bảo mật qua việc đăng ký và dùng thử.

– Nên lựa chọn một nhà cung cấp sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp phần mềm miễn phí cho khách hàng. Đại đa số các phần mềm SaaS hiện nay đều có tính năng hỗ trợ khách hàng tùy mức độ.

– Phần mềm quản lý KPI không phải là phần mềm quản lý các mảng công việc theo chức năng như marketing, sales hay sản xuất. Đây là một công cụ thu thập thông tin từ các phần mềm hoặc hệ thống quản lý các chức năng vận hành của doanh nghiệp, từ đó tính toán và thể hiện kết quả của các chỉ tiêu KPI dưới một định dạng đã quy định, hoặc báo cáo tổng hợp (dashboard).

 

Xem thêm:

Tin tức và Blog về chuyển đổi số, phần mềm

Facebook Braintek

Youtube Braintek

có thể bạn quan tâm